Ciało jest widzialną częścią twojej duszy,

a dusza jest niewidzialną częścią twojego ciała